Zadnji komentari

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (8): O učenju sure Jasin mrtvima   10 Juli, 2015 - 18:09

  Da li je zenama dozvoljeno učenje jasina, da li se mogu uciti u kuci?

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (58): O namjerno propuštenom postu   23 Juni, 2015 - 05:34

  Sellam Alejkum
  Nanijetio sam da ispostim citav ramazan ako Bog da.i evo vec postim od pocetka zanima me pitanje vezano za sehur jer ne zelim da prekidam svoj nijet nisam ustao na sehur a radim pa me mozda umor prenese zaspim jako rano a I kad iftarim nadoknadim to sve pa me zanima samo jel grijeh sto nisam ustao na sehur I hoce li mi post bit valjan

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (9): Pojmovi "ruh" i "nefs"   29 April, 2015 - 13:34

  Dragi Bog od Svog Ruha u čovjeka udahnuo dušu, koja je u tom ezelskom smislu čista bez uticaja materije i grijeha (ruh), kada se duša smjesti u tijelo onda dolazi pod uticaj materije i strasti (heva) pa se onda upotrijebljava drugi pojam (nefs) ali za jednu te istu stvar, dušu - dar od Boga koji nosimo u sebi, i koji njenom Izvoru moramo vratiti čistim.

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (127): O značenju hadisa: „San je brat smrti“   29 April, 2015 - 13:32

  prvo ova predaja nije hadis Muhammeda, s.a.v.a.v.s., već je izreka Imami Džafera Es-Sadika, Allah mu se smilovao, ali je na tragu druge predaje: "San je mala smrt", pri čijem tumačenju prvo što navode je 42. ajet sure Ez-Zumer: "Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju." Zajedno sa 60. iz sure El-En'am: "I On je Taj koji vas uzima noću - a zna šta privrijedite danju, zatim vas podiže u njemu, da bi se ispunio rok određeni. Zatim je Njemu povratak vaš, potom će vas obavijestiti o onom šta ste radili;" dokaz su da Uzvišeni Allah u snu uzima duše koje napuštaju tijelo. San u kojem imamo tjelesni osjećaj samo je tzv fantomski osjećaj koji se odražava na dušucovjek je od duse i tijela,krscani vjeruju da je od duha duse i tijela i time pokusavaju trojstvo opravdati

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (9): Pojmovi "ruh" i "nefs"   25 Mart, 2015 - 11:54

  meni su uposlenici Rijaseta odgovoirili da je Dragi Bog od Svog Ruha u čovjeka udahnuo dušu, koja je u tom ezelskom smislu čista bez uticaja materije i grijeha (ruh), kada se duša smjesti u tijelo onda dolazi pod uticaj materije i strasti (heva) pa se onda upotrijebljava drugi pojam (nefs) ali za jednu te istu stvar, dušu - dar od Boga koji nosimo u sebi, i koji njenom Izvoru moramo vratiti čistim.gore pominjete ruh nesta nestvoreno,euzubillah,a smao je Allah oduvijek Što se tiče ruha koji je udahnut u čovjeka u Kur'anu stoji "ve nefahtu fihi min ruhi"- i udahnuo sam u njega od Moje duše" tj. od duša koje je Allah dz.s. stvorio i odabrao da upravo jednu od njih udahne u Adema, a.s. Dakle ne radi se o duhu kao "dijelu'' Allaha nego o duhu koji je u Allahovom vlasništvu.