Zadnji komentari

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (38): o davanju Sadekatul-fitra (Vitara)   23 Maj, 2015 - 20:44

  Sta je fitr ?mozel danas treba mi

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (9): Pojmovi "ruh" i "nefs"   29 April, 2015 - 13:34

  Dragi Bog od Svog Ruha u čovjeka udahnuo dušu, koja je u tom ezelskom smislu čista bez uticaja materije i grijeha (ruh), kada se duša smjesti u tijelo onda dolazi pod uticaj materije i strasti (heva) pa se onda upotrijebljava drugi pojam (nefs) ali za jednu te istu stvar, dušu - dar od Boga koji nosimo u sebi, i koji njenom Izvoru moramo vratiti čistim.

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (127): O značenju hadisa: „San je brat smrti“   29 April, 2015 - 13:32

  prvo ova predaja nije hadis Muhammeda, s.a.v.a.v.s., već je izreka Imami Džafera Es-Sadika, Allah mu se smilovao, ali je na tragu druge predaje: "San je mala smrt", pri čijem tumačenju prvo što navode je 42. ajet sure Ez-Zumer: "Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju." Zajedno sa 60. iz sure El-En'am: "I On je Taj koji vas uzima noću - a zna šta privrijedite danju, zatim vas podiže u njemu, da bi se ispunio rok određeni. Zatim je Njemu povratak vaš, potom će vas obavijestiti o onom šta ste radili;" dokaz su da Uzvišeni Allah u snu uzima duše koje napuštaju tijelo. San u kojem imamo tjelesni osjećaj samo je tzv fantomski osjećaj koji se odražava na dušucovjek je od duse i tijela,krscani vjeruju da je od duha duse i tijela i time pokusavaju trojstvo opravdati

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (9): Pojmovi "ruh" i "nefs"   25 Mart, 2015 - 11:54

  meni su uposlenici Rijaseta odgovoirili da je Dragi Bog od Svog Ruha u čovjeka udahnuo dušu, koja je u tom ezelskom smislu čista bez uticaja materije i grijeha (ruh), kada se duša smjesti u tijelo onda dolazi pod uticaj materije i strasti (heva) pa se onda upotrijebljava drugi pojam (nefs) ali za jednu te istu stvar, dušu - dar od Boga koji nosimo u sebi, i koji njenom Izvoru moramo vratiti čistim.gore pominjete ruh nesta nestvoreno,euzubillah,a smao je Allah oduvijek Što se tiče ruha koji je udahnut u čovjeka u Kur'anu stoji "ve nefahtu fihi min ruhi"- i udahnuo sam u njega od Moje duše" tj. od duša koje je Allah dz.s. stvorio i odabrao da upravo jednu od njih udahne u Adema, a.s. Dakle ne radi se o duhu kao "dijelu'' Allaha nego o duhu koji je u Allahovom vlasništvu. 

 • Komentar na: Pitanja i odgovori (61): Šta je iza svemira?   21 Mart, 2015 - 18:00

  Arapski termini prevedeni na latinski, malo filozofiranja...I jel neko sta razumio..