Esselamu alejkum - Mir s vama/Мир с вама!

S imenom Allaha, Boga jedinoga, Svemilosnog, Samilosnog/С именом Аллаха, Бога јединога, Свемилосног, Самилосног!

 

 Dr Mubina Moker

Poruka slijepim srcima

More riječi treba progutati, stepu patnje prepješačiti da srce: „Allah“, prozbori.

 

Hikaja o slijepcu i šejhu Nuriju, smilovao mu se Allah

Slijepac neki putem naišao Allah, Allah sve ponavljao

Kad Nuri ču da Allaha zaziva pohita mu, strpljenje izda ga

Reče: „Šta o Njemu znaš ti ako znaš zašto živ si?“

Kad ovo reče onesvjesti se k'o da duša od tijela odvoji se

Kad sebi dođe u stepu krenuo livadu trske usput ugledao

U trstik sumanuto utrčao svo tijelo trskom izranjavio

Krv iz rana tako liptala je da duša iz tijela prhnula je

Ugledaše mrtvo tijelo njegovo u lokvi krvi na zemlji ležalo

Od krvi što iz grudi potekla je na svakoj trski „Allah“ pisalo je

(Šejh Attar: Ilahinama)